перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій

Іщук Петро Олександрович,
який володіє простими іменними акціями Товариства в кількості 1204751 шт.